Garantier

GARANTIER

Byggshopper.no gir garantier på alle våre produkter som selges til forbrukere i henhold til norsk kjøpslov. Vi ønsker å gi våre kunder en trygg og bekymringsfri handel.

Garantiperioden varierer avhengig av produktet og er spesifisert på produktsiden. Garantiperioden starter fra den datoen produktet er levert til kunden. Garantien gjelder kun for den opprinnelige kjøperen og kan ikke overføres til en annen person.

Garantidekning Garantien dekker eventuelle produksjonsfeil eller defekter som oppstår i garantiperioden.

Garantien dekker ikke skader som oppstår som følge av feil bruk eller uforsvarlig behandling av produktet. Garantien dekker heller ikke normal slitasje eller skader som oppstår som følge av ytre påvirkninger som ikke er relatert til produktet.

Garantikrav Ved behov for garantireparasjon, må kunden kontakte Byggshopper.no umiddelbart etter oppdagelse av feilen. Kunden må oppgi ordrenummer og beskrive feilen eller defekten. Kunden må også fremlegge kjøpsbevis. Byggshopper.no vil deretter gi instruksjoner om hvordan man sender produktet tilbake for reparasjon. Kunden vil være ansvarlig for eventuelle fraktkostnader.

Returrett og refusjon I henhold til norsk kjøpslov har forbrukere rett til å returnere produktet og få full refusjon innen 14 dager etter mottak av produktet, uten å oppgi grunn. Kunden må kontakte Byggshopper.no innen 14 dager etter mottak av produktet for å gjøre krav på returrett og refusjon. Kunden vil være ansvarlig for eventuelle fraktkostnader.

Begrensninger: Garantien dekker ikke skader som oppstår som følge av feil montering, reparasjon eller endring av produktet av kunden eller tredjepart. Garantien dekker heller ikke skader som oppstår som følge av bruk av ikke-originalt tilbehør eller deler.
Endringer i garantibetingelser Byggshopper.no forbeholder seg retten til å endre garantibetingelsene uten forhåndsvarsel. Endringer vil imidlertid ikke påvirke eventuelle garantier som allerede er gitt til kunder.

Disse garantibetingelsene er i tillegg til dine rettigheter i henhold til norsk kjøpslov.

Vi har en utvidet Drivhus garanti:

Våre drivhus under kategorien “Eksklusive drivhus” og “Premium drivhus” leveres med 12.års storm og del-garanti.

Les mere om dette under « Drivhus garantier» på vår hjemmeside.